ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) LİSE YAZ OKULU 2022

Program hakkında


Maltepe Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu 27 Haziran 2022 – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


Öğrencilere iki hafta boyunca sürecek derslerde toplam olarak 1 saatlik devamsızlık hakkı tanınmıştır. Program sonunda yapılan online sınavlarda “Üstün Başarı” gösteren ve devamsızlık sınırını aşmayan öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.


* Program ücretsizdir

Maltepe Üniversitesi Kampüsü

Ders Programı

Maltepe Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu 27 Haziran 2022 – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Felsefe ve Mutluluk

Doç. Dr. Bergen ÖZÜAYDIN – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mutluluğun ne olduğu ya da mutlu olmak için ne yapılması gerektiği Antikçağ'dan beri insanların en önemli düşünce konularından biri olmuştur. Bu derste, çeşitli filozofların görüşlerinden hareketle mutluluk kavramı incelenecek ve "mutluluğun anlamı nedir", "mutluluk insan için vazgeçilmez midir", "mutlu olmanın yolu nedir" gibi soruların cevapları tartışılacaktır.

Mikrobiyolojiye giriş ve Koronavirüs

Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN İŞLEREL – Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji çok geniş ve farklı gruplara ait gözle görülemeyen mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mikroorganizmalar; tek hücre, hücre toplulukları veya hücre yapısında olmayan virüsleri de kapsar. Ders süresince öğrencilerin temel mikrobiyoloji kavramları ile Koronavirus hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Hücre Kültürü ve Teknolojik Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKBULUT, Araştırmacı Gamze DEMİREL

Yeni gelişen teknolojilerle insan vücudundan alınan hücrelerden laboratuvarlarda “organoid’ olarak isimlendirilen üç boyutlu yapılar oluşturulabilmekte ve organoidler içerisindeki kök hücreler yeniden programlandırılarak doku ve organ modelleri geliştirilebilmektedir.

Algoritma ve Temel Programlama

Prof. Dr. Asaf VAROL – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Toplumsal katkı sağlama hedefleri bağlamında hazırlanan bu faaliyetlerden biri de çağımızın en gözde öncelikli meslekleri arasında yer alan Yapay Zekâ, Robotik ve Makine Öğrenmesi çalışmalarına kapı aralayan Algoritma ve Temel Programlama kavramlarını, analitik düşünce metodolojileri ışığında öğrenciye yansıtmaktır. Bu derste bir bilgisayarın temel bileşenleri arasında veri transferinin nasıl olduğu, verilerin nasıl işlendiği, çıkarımların ve sonuçların nasıl elde edildiği anlatılacaktır. Algoritma kavramı, akış şemaları, temel programlamaya giriş konuları işlenecek ve basit uygulamalar çevrimiçi derleyiciler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eleştirel Düşünme Nedir? Ne Değildir?

Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Eleştirel düşünme, akıl yürütme, analiz, bağlantı kurma ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme kişinin düşüncelerini doğru ve açık bir biçimde ifade etmesini ve öne sürdüğü fikirleri tutarlı bir biçimde savunabilmesini, olaylar ve durumlar arasındaki bağlantıları görebilmesini, bu bağlantıları ortaya koyabilmesini ve analiz edebilmesini sağlar. Bu ders kapsamında katılımcıların eleştirel düşünme konusunda bilgi sahibi olması, temel eleştirel düşünme becerileriyle tanışması ve bu becerileri uygulamaya yönelik alıştırmalar yapması amaçlanmaktadır.


İkna Stratejileri

Doç. Dr. Şenay YAVUZ – İletişim Fakültesi

Bu ders ikna kuramları, kavramları, stratejileri ve süreçleri üzerine odaklanmaktadır. Çağdaş toplumlarda ikna stratejileri ve süreçleri ve bunların reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler içindeki uygulamaları da incelenecektir. Ayrıca dilin rolü, kültür, medya ve mesajın içeriği de üzerinde durulacak konulardır.


Newton'dan Space-X'e kadar Uzay Yolculuğu 

Prof. Dr. Dündar Tekin DERELİ – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

17.yüzyılda Galilei'nin eğik atış problemlerini çözmesi ve Kepler yasalarıyla gezegen yörüngelerinin açıklanması Newton'un evrensel çekim yasasıyla ortak fiziksel anlamlarını bulmuş oldular. Bu derslerde Newton hareket yasalarının roket ve uydu teknolojileri gibi güncel uygulamaları vurgulayan hızlı bir tanıtımından sonra halen devam eden uzay misyonları gözden geçirilecektir. 


Psikolojide Temel Kavramlar ve Unutulmayan Deneyler

Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bu derste psikoloji biliminin amaçları ve kuramları güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır. Psikoloji biliminin alt alanlarının yanı sıra bellek, öğrenme, motivasyon, yaşam boyu gelişim, duygular, stres ve kişilik kuramları da giriş seviyesinde ele alınacaktır. Ayrıca, psikoloji tarihine damgasını vuran, unutulmayan deneyler de incelenecektir.

Python ile Programlamaya Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Tunalı – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bu derste bilgisayar programlamanın temelleri öğretilecek olup, programlama dili olarak son yıllarda çok popüler hale gelen Python kullanılacaktır. Ders kapsamında ilk olarak bilgisayarla problem çözme ve algoritma kavramı üzerinde durulacaktır. Ardından, programlama becerisi olarak Python’da değişkenler, aritmetik ifadeler, koşullu işlemler, fonksiyonlar, ve tekrarlı işlemler gibi temel programlama ögeleri öğretilecektir.


VEXcode VR ile Robotik ve STEM Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Emre Olca – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

VEXcode VR, Blok Tabanlı Bir Kodlama Ortamı Kullanarak Sanal Bir Robotu Kodlamanızı Sağlar. Bu derste, Fiziksel bir robot kullanmadan, bir robotu kodlayabileceğimiz VEX sanal robotunu tanıyacağız. VEXcode VR platform penceresinin özelliklerini, VEXcode VR platform penceresi bileşenlerini VEXcode VR platrformu oyun alanı penceresi özelliklerini inceleyeceğiz.

Yaratıcılık ve Öğrenme

Öğr. Gör. Diğdem Enerem - Meslek Yüksekokulu

Öğrendiğimiz için mi yaratıcıyız, yaratıcı olduğumuz için mi öğreniyoruz? Merak, gereksinim, hayal gücü ve sezgi yaratıcılığın özünü oluşturur. Yaratıcılık ve öğrenme arasında dinamik ve iç içe geçmiş bir ilişki vardır. Birey içindeki yaratıcılığı keşfederek öğrenme yolculuğunda kullanıp öğrenmeyi zenginleştirir ve kolaylaştırır. Bu bağlamda derste; yaratıcı öğrenmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, yaratıcılığın gelişimi ve öğrenme biçimleri tartışılacaktır. Teoride yer alan konular etkinlikler ve oyunlarla pekiştirilecektir.