REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

Kurulduğu günden bu yana insana, topluma dokunmayı ilke edinen; özellikle liselilere, lise gençliğine yönelik çok sayıda çalışma yapan Üniversitemiz, geleneğini bu yıldan itibaren  “Yaz Dersleri” ve “Yaz Atölyeleri”yle de sürdürmeyi planlıyor.

Şimdiye değin “Düşünme Eğitimi AtöLYeleri”, “Sanat Atölyeleri”, “İnsan Hakları Atölyeleri”, “Gençlerle Birlikte Atölyeleri”, “Gençlerle Sosyal Sorumluluk Projeleri”, “Akran Buluşmaları” vb. faaliyetlerle, araştırmalarla sürekli olarak gençlere “dokunan” Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyünde dolu dolu bir yedi günü liselilerle paylaşma sözünü veriyor.

“Kendini keşfet!”, “Mesleğini, Geleceğini Keşfet!” savından hareketle, Marmara Eğitim Köyünün eşsiz doğasında liseli gençlerimizi; kendini, akranlarını, çevrelerini, doğa dünyasını, Üniversiteyi, kütüphaneyi, laboratuvarları, film platolarını, tasarım stüdyolarını, spor alanlarını keşfetmeye davet ediyoruz.

Yedi gün yedi gece boyunca, aşağıdaki program çerçevesinde bir araya geleceğiz ve içimizdeki “insanı” keşfedeceğiz. “Üniversiteyi yaşama”nın, “üniversitede yaşamak”tan farklı bir keşif yolculuğu olduğunu anlayacağız, anlatacağız; başka bir deyişle “Üniversiteyi” keşfedeceğiz. Yedi gün boyunca zamanlar arasında, neredeyse her çağı yaşayacağız.

Sizi, 17-24 Temmuz 2016 günleri arasında Marmara Eğitim Köyüne, bu eşsiz kültür vadisine, Maltepe Üniversitesine, keşfetmenin tadına varmaya davet ediyoruz.

Başarı dileklerimle ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör